Taal
sep
Contact
sep
sep
sep
sep
sep
DE EXPERTEN IN SIGNALETIEK
De specialist in etalage decoratie, stickers op voertuigen, ontwerp van logo's en visuele communicatie!

Nieuws

Franchise Expo Paris 2019
+
PANO, nummer 1 van de visuele communicatie ter ondersteuning van de toekomst van de apotheken
+
PANO press artikel – GF Magazine
+

Al het nieuws zien

Zij vertrouwen ons!

Hieronder vindt u enkele referenties van klanten die vertrouwen in ons stellen.

  • nom picto
  • nom picto
  • nom picto
  • nom picto
  • nom picto
  • nom picto

Alle partners zien

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1

De werkzaamheden staan vermeld op de order. Achteraf kunnen geen nieuwe eisen worden gesteld. De orders kunnen worden uitgevoerd door medewerkers uit de reclamewereld, op voorwaarde dat deze zijn goedgekeurd door PANO Boutique.

 

ARTIKEL 2 – MAQUETTES

Tenzij anders vermeld zorgt de klant voor de maquettes. Deze dienen minstens een week voor de leverdatum van de order aan PANO Boutique te worden overgelegd. De verveelvoudiging van de speciale maquettes, de aanlevering van speciale middelen en de verlichting kunnen leiden tot extra kosten, afhankelijk van de verschillende voorwaarden. Voor iedere aanpassing na voltooiing wordt een nieuwe offerte opgemaakt. De uitvoering van de maquettes door PANO Boutique blijft, inclusief schetsen, projecten, tekeningen, gravures, composities, bestanden, foto’s of andere door PANO Boutique geleverde materialen artistiek eigendom van PANO Boutique, zelfs indien deze worden gefactureerd en de verveelvoudiging ervan formeel verboden is.

 

ARTIKEL 3 – MATERIAAL

Indien de klant een bepaald materiaal aanlevert, dan dient dit minstens een week voor de leverdatum worden overgelegd. Indien het materiaal door de klant te laat wordt geleverd, wordt de levering afhankelijk van de beschikbaarheid van PANO Boutique zo snel mogelijk gedaan.

 

ARTIKEL 4 – VERANTWOORDELIJKHEID

4.1 TEKSTEN EN LOGO’S

PANO Boutique accepteert geen verantwoordelijkheid met betrekking tot reproductierechten van de originelen die aan ons worden toevertrouwd: PANO Boutique is van mening dat alle klanten deze reproductierechten bezitten voor de orders die zijn toevertrouwd en de teruggave van de te verveelvoudigen documenten, hetgeen PANO Boutique vrijwaart van elke mogelijke ingestelde rechtsvordering met betrekking tot deze rechten.

 

4.2 PLAATSING

De klant is als enige verantwoordelijk voor de implementatie van de reclamewerkzaamheden volgens de regels die van kracht zijn (besluit nr. 2012-118 van 30 januari 2012). Voor alle winkelborden, winkelborden langs de weg of reclame waarvoor vooraf toestemming dient te worden verleend, levering en/of plaatsing door PANO Boutique wordt “toestemming verleend op de dag van plaatsing”. De producten van PANO Boutique worden geleverd aan de klant, met gebruiksadvies. PANO Boutique is dan ook niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan als gevolg van afwijkingen hiervan.

 

ARTIKEL 5 – BETALINGEN

De klant betaalt vooraf de helft van het totaalbedrag en het resterende bedrag is te voldoen bij levering. Alle tekortkomingen van de klant, totaal of gedeeltelijk, met betrekking tot zijn betaalverplichtingen of elke vertraging, zonder enige schadevergoeding en rente, leidt tot een verplichte betaling van €40 aan dekkingskosten. Elke betalingsachterstand geeft het volledige recht op een vermeerdering met 10,75% van het resterende bedrag te eisen, zonder dat deze boete de schuld . De boetes voor achterstanden kunnen worden geëist zonder dat een herinnering hiervoor nodig is. In geval van het uitblijven van betaling na een enkele termijn een maand na het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarna een reactie uitblijft, kan PANO Boutique het aangeleverde materiaal zonder voorafgaande informatieverstrekking terugnemen en per direct betaling van het genoemde bedrag van de order eisen. Ditzelfde geldt in geval van liquidatie, gerechtelijke schikking of faillissement van de klant.

 

ARTIKEL 6 – REFERENTIES

De klant verleent PANO Boutique toestemming zijn naam, winkelbord, logo en de uitgevoerde werkzaamheden voor de klant in zijn reclame, bedrijfscommunicatie op zijn websites, in filialen en tijdens beurzen en andere evenementen die direct betrekking hebben op PANO Boutique te vermelden.

 

ARTIKEL 7 – STRAFBEDING

Het uitblijven van een betaling van een product of een factuur bij de vervaldatum leidt tot verval van de termijn en directe opeisbaarheid van alle openstaande bedragen, zelfs verlopen, zoals in artikel 1900 van het Franse burgerlijk wetboek.

 

ARTIKEL 8 – GESCHILLEN

In geval van geschillen zijn alleen de Rechtbanken waaraan de uitgever van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verbonden is en waarvan de adresgegevens op de order staan vermeld competent.

 

Muurdecoratie
Muurdecoratie
Interieur aankleding van uw verkooppunt.

Bedrukte stoffen, zeer dunne plafonds, panelen zonder zichtbare bevestigingen, zelfklevende decoratie.

Personaliseer uw muren geheel naar eigen smaak.
Totempaal voor buiten
Totempaal voor buiten
De signalisatie oplossing voor buiten.

Plat, gebogen, gelakt of geborsteld aluminium, met of zonder verlichting, afmetingen op maat.

Geef het hoofdkantoor van uw bedrijf op elegante wijze aan.
Grondmarkering
Grondmarkering
Tijdelijk of permanent.

Zelfklevende decoratie met digitale opdruk.
Anti-slip bescherming.

Laat uw verbeelding de vrije loop.

Communiceer op een andere manier!
Uithangbord
Uithangbord
Uithangbord dat haaks op de winkel bevestigd wordt.

Met of zonder verlichting,
gelakt, in een bepaalde vorm, etc...
Alle formaten en opties zijn mogelijk!

Onmisbaar voor vestigingen die van veraf gezien willen worden.
Wagenpark
Wagenpark
Gedeeltelijke of complete zelfklevende decoratie.

Van 1 tot 1000 voertuigen.

Profiteer van de expertise en nabijheid van het PANO Boutique netwerk.