Taal
sep
Contact
sep
sep
sep
sep
sep
DE EXPERTEN IN SIGNALETIEK
De specialist in etalage decoratie, stickers op voertuigen, ontwerp van logo's en visuele communicatie!

Nieuws

Reunión regional PANO noroeste
PANO hecht veel belang aan het beschermen en de vertrouwelijkheid (...)
+
Réunion régionale PANO Boutique Sud Est
PANO hecht veel belang aan het beschermen en de vertrouwelijkheid (...)
+
Salón de franquicias Bruselas 2016
http://www.franchise.be/
+

Al het nieuws zien

Zij vertrouwen ons!

Hieronder vindt u enkele referenties van klanten die vertrouwen in ons stellen.

  • nom picto
  • nom picto
  • nom picto
  • nom picto
  • nom picto
  • nom picto

Alle partners zien

Vertrouwelijkheidsbeleid voor gegevens met persoonlijk karakter

PANO hecht veel belang aan het beschermen en de vertrouwelijkheid van het privéleven van haar klanten en in het bijzonder van hun gegevens met persoonlijk karakter.

In dat kader maakt het huidige vertrouwelijkheidsbeleid het voor u mogelijk te begrijpen welke gegevens met persoonlijk karakter we verzamelen en wat we ermee doen en komt u ook te weten hoe u uw privéleven kunt beschermen in het kader van de diensten die we leveren.

1. WELKE GEGEVENS VERZAMELT PANO OVER U?

In het kader van de inschrijving voor de diensten van PANO en tijdens het leveren van deze diensten verzamelt PANO volgende gegevenscategorieën:
1. Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.
2. Facturatie- en betaalgegevens: bankgegevens, betaalmiddelen, verbruik,…
3. Gebruiksgegevens: onderschreven producten, gebruikte producten, verbruik, communicatie,…
4. Gegevens om de relatie met de klant op te volgen: assistentieaanvragen, correspondentie met de klant…

Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt eveneens voor de website www.pano-group.com (zie wettelijke vermeldingen van de website).

2. HOE GEBRUIKT PANO UW GEGEVENS?

PANO gebruikt uw gegevens voor het uitvoeren en beheren van het contract. Dit omvat het beheer van uw klantenaccount en van de contractuele relatie, de installatie, het onderhoud, de levering en het beheer van de onderschreven dienst of het bestelde product, het leveren van assistentie en het verwerken van uw aanvragen, het factureren van de dienst of het product, het beheer van klachten en geschillen en de invorderingsprocedures, ook via derden.
Deze gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor het beheer van het contract en/of gedurende de wettelijke termijn.
Zonder deze gegevens kan PANO de prestaties niet leveren waarvoor u ingeschreven hebt.
PANO kan uw gegevens eveneens gebruiken indien er een legitiem belang is.
Uw gegevens laten PANO toe zijn diensten te evalueren en te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen, net als het uitvoeren van getrouwheids-, prospectie-, peilings- en promotieacties.
Behalve bij bezwaar van u kunt u per post en per mail aanbiedingen en nieuwsbrieven voor promoties, algemene info, enz. .. ontvangen.
PANO kan uw gegevens eveneens gebruiken om zijn wettelijke verplichtingen (inclusief de antifraudewetten, de wetten op witwaspraktijken en de bepalingen inzake het laattijdig of niet betalen door de klant) na te komen en/of om vragen van de openbare autoriteiten en overheid te beantwoorden.

3. HOE KUNT U HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW GEGEVENS
BEHEREN?

U hebt steeds toegang tot uw gegevens, u kunt ze verbeteren, vragen om ze te verwijderen, u verzetten tegen een verwerking voor wettelijke doeleinden omwille van uw specifieke situatie of uw recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen door uw identiteit te rechtvaardigen en een schrijven te richten aan: PANO – 5 Allée Michel
Ange 33700 Mérignac – France.
U kunt ons steeds contacteren via het contactformulier op de website www.pano-group.com.
De gegevens die PANO nodig heeft voor de finaliteit waarvoor ze verzameld werden, die nodig zijn voor het respecteren van een wettelijke verplichting en/of voor het vaststellen, het uitoefenen of verdedigen van rechten in de rechtspraak kunnen evenwel niet verwijderd worden.
Door u tot PANO te richten, kunt u ook richtlijnen bepalen inzake uw gegevens met persoonlijk karakter na uw overlijden.
Bij klachten waarbij PANO uw geen tevredenstellend antwoord gaf, kunt u zich richten tot de Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL), belast met het naleven van de verplichtingen inzake persoonlijke gegevens.

4. HOE VERZEKERT PANO DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

PANO onderneemt de nodige acties om de persoonlijke gegevens die verwerkt worden te beschermen. Uw gegevens worden elektronisch en/of manueel verwerkt en in ieder geval zodanig dat de veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid inzake de gevoeligheid gegarandeerd worden via administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal, verspreiding of niet toegestane wijziging ervan te voorkomen.
Het respecteren van de veiligheid en de bescherming van uw gegevens wordt aan al onze werknemers en dienstverleners opgelegd.

5. WIE KAN TOEGANG HEBBEN TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door PANO, de ondernemingen van de groep PANO en zijn onderaannemers en partners, voor de behoeften van het beheer van het contract en het uitvoeren van de prestaties die u gevraagd of toegestaan hebt.
Uw gegevens kunnen eveneens overgedragen worden aan de dienstverleners van derden die diensten, bijstand en raadgevingen leveren aan PANO.
Op aanvraag kunnen ze ook overgedragen worden aan personen en overheden waarvan het recht op toegang tot gegevens met persoonlijk karakter erkend wordt door de wet, reglementeringen of bepalingen die uitgaan van overheden die door de wet gemachtigd zijn.
De onderaannemers en partners van PANO kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden. Wanneer een onderaannemer of partner zich in een land bevindt dat niet erkend wordt als een land dat een gepast beschermingsniveau garandeert, dan legt PANO hem op zich te schikken naar zijn veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden voor uw persoonlijke gegevens en uw gegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden die bepaald werden.

6. EVOLUTIE VAN HET VEILIGHEIDSBELEID

Het huidige veiligheidsbeleid kan wijzigen, in het bijzonder omwille van wettelijke en reglementaire evoluties.

 

Muurdecoratie
Muurdecoratie
Interieur aankleding van uw verkooppunt.

Bedrukte stoffen, zeer dunne plafonds, panelen zonder zichtbare bevestigingen, zelfklevende decoratie.

Personaliseer uw muren geheel naar eigen smaak.
Totempaal voor buiten
Totempaal voor buiten
De signalisatie oplossing voor buiten.

Plat, gebogen, gelakt of geborsteld aluminium, met of zonder verlichting, afmetingen op maat.

Geef het hoofdkantoor van uw bedrijf op elegante wijze aan.
Grondmarkering
Grondmarkering
Tijdelijk of permanent.

Zelfklevende decoratie met digitale opdruk.
Anti-slip bescherming.

Laat uw verbeelding de vrije loop.

Communiceer op een andere manier!
Uithangbord
Uithangbord
Uithangbord dat haaks op de winkel bevestigd wordt.

Met of zonder verlichting,
gelakt, in een bepaalde vorm, etc...
Alle formaten en opties zijn mogelijk!

Onmisbaar voor vestigingen die van veraf gezien willen worden.
Wagenpark
Wagenpark
Gedeeltelijke of complete zelfklevende decoratie.

Van 1 tot 1000 voertuigen.

Profiteer van de expertise en nabijheid van het PANO Boutique netwerk.